dimecres, 8 de febrer de 2006

Entorns virtuals

No és un judici de valor, però després de conèixer l'entorn virtual educampus em quedo amb Moodle. Perquè, a veure, què entenem per entorn virtual?
  • si entenem entorn virtual com "plataforma" de distribució de continguts i comunicació, educampus és perfecte. En el moment en què va ser pensat complia els requisits que se li demanaven. Però, ai las! Som a les portes de la web 2.0
  • si entenem un entorn com un món virtual on tenen lloc els mateixos processos mentals, si no d'altres de qualitat superior, que tenen lloc en una situació presencial d'ensenyament i aprenentatge, aleshores ens hem d'inclinar per Moodle. Ei, i dic Moolde perquè és el que conec més i milor, però estic segur que hi ha solucions lliures, com ATutor o .LRN que també ho fan prou bé.
Crec que del que es tracta ara, i pel futur, no és tan de fer anar documents amunt i avall en una imitació del que fa el correu postal en una segona fase dels cursos "per correspondència".

Ara, i demà, del que es tracta és d'interactivitat. De què quan l'estudiant fa una tasca rebi, pel mateix mitjà i el més aviat possible, una retroacció a allò que ha fet. A què hi hagi una conciència de estar seguint el curs, conciència que s'adquireix en el moment en què es socialitza l'aprenentatge, en què es comparteix l'esforç, el treball i, naturalment, el resultat.

I això, ara per ara, només ens ho dónen les solucions lliures i més avançades. I Moodle ho és.

M'agrada Moodle.
Publica un comentari a l'entrada