dijous, 30 de juny de 2016

Actualització de la versió d'Sphinx

Si ja tenim instal·lat Sphinx però volem tenir la darrera versió estable podem actualitzar-la amb pip, l'instal·lador de paquets de python amb l'ordre:

sudo pip install sphinx --upgrade

Per saber quina és la versió d'sphinx instal·lada, o per comprovar que s'ha actualitzat escrivim:

sphinx-build -h
o bé
sphinx-build --version