diumenge, 7 d’octubre de 2007

Els rols de Moodle

Era un tema que em preocupava però que no sabia com enfrontar, així que ho vaig anar deixant per més endavant. Ara, amb la pressió del dia a dia i d'haver de resoldre els problemes "en viu i en directe", em toca entendre com funcionen.

La filosofia és aquesta: un usuari, segons el punt de Moodle on es troba, pot tenir un rol o un altre. Per exemple, una persona pot ser professor d'un curs però alumne d'una altre (un curs de formació del professorat, posem per cas). En d'altres casos la cosa és més senzilla perquè un usuari potser és sempre estudiant o sempre administrador.

Per tant, Moodle defineix uns quants contextos: el lloc, el curs, etc i uns quants rols: administrador, usuari identificat, etc. Un usuari té permisos en un determinat context, i s'admeten excepcions.

Potser entre la poca flexibilitat dels permisos anteriors a la versió 1.8 i l'atabalament actual hi deu haver un punt mig, on es troba la saviesa i l'equilibri. Sembla ser que a la versió 1.9 s'ha simplificat bastant. Però ara de moment el que tenim és el que hi ha i hem de tirar endavant.

He començat a fer anotacions sobre coses que aclareixo en una pàgina dedicada als rols del meu doku On es colga es dimoni
Publica un comentari a l'entrada