dissabte, 28 de juny de 2008

Competències i Moodle

Si hagués de resumir en un paraula aquest final de curs aquesta seria "competències". El fet de passar a un currículum on el que s'han d'assolir són competències, habilitats, fa que el canvi sigui significatiu. Deixarem una mica de banda el orientar-nos cap a l'acumulació de continguts i passarem a centrar-nos en allò que és important, clau o bàsic: el saber, saber fer i saber ser i estar.

Bé, és un corrent general (s'aplica l'avalaució de competències a l'empresa, a la universitat i ara a l'ensenyament bàsic) del que no en podem quedar al marge. I, lògicament, té una traducció a Moodle. Així, des de la versió 1.9, apareix el terme "outcomes" que vam acordar en traduir al català per competències.

Les competències s'habiliten a tot el lloc Moodle, després es defineixen, també, a nivell de lloc Moodle i s'associen a una escala de valoració. Però, a més, a cada curs es poden afegir competències que només tinguin efecte allà dins i es qualifiquin amb la seva pròpia escala. Per exemple, la competència matemàtica és molt àmplia i es pot definir pel lloc. Però en un curs aquesta competència la podem desglossar en competències més detallades, per exemple, "saber sumar números naturals". Un curs d'anàlisi matemàtica del mateix lloc Moodle, tot i utiltzar la competència matemàtica, no utilitzarà la de "saber sumar" sinó que en crearà una de nova.

Com que encara no conec prou bé el funcionament a Moodle, he començat a estudiar-lo i vaig prenent notes al wiki On se colga el dimoni. Visiteu-lo i si hi trobeu res a faltar, digueu-ho.
Publica un comentari a l'entrada