dimarts, 29 d’agost de 2017

Atom, un molt bon editor de text

Què és Atom?


Intal·lació a Ubuntu

  1. Descàrrega del paquet deb de https://atom.io/download/deb
  2. Obrir una línia de comandaments a la carpeta on hi hagi el paquet deb descarregat i escriure:
# Install Atom
sudo dpkg -i atom-amd64.deb

# Install Atom's dependencies if they are missing
sudo apt-get -f install

Actualització de versions

Per actualitzar la versió cal repetir la instal·lació inicial. Els paquets caldrà també actualitzar-los però dins el programa.