dissabte, 14 de maig de 2011

Novetats a Mahara 1.4

Mahara s'està convertint en "el" programa d'eportafolis de la mateixa manera que Moodle s'ha convertit en "el" programa per l'elearning. Mahara avança a una velocitat considerable, els seus provadors, traductors i desenvolupadors el fan millorar a cada nova versió que apareix. I això va fent que cada cop sigui un programa més estable, que inspira confiança i, sobretot, amigable i fàcil d'utilitzar. La versió 1.4 no defrauda.

Les millores més que tècniques, són potser de concepte, d'usabilitat. Aquesta versió recull les novetats tècniques de la 1.3 (els plans, les col·leccions, la consola,etc) i va un xic més enllà en provar de fer-ho tot més lògic i compacte. Veiem-ho.

Ara tenim només 4 pestanyes superiors: Inici, Contingut, Portafolis i Grups.
  • Inici visiualitza la pàgina consola, una pàgina configurable per l'usuari on queda, o pot quedar reflectida la darrera activitat de l'eportafolis.
  • Contingut inclou ara: la pàgina del Perfil, les Imatges del perfil, els Fitxers, el Diari (antic Blog) que ara permet comentaris, un CV completament remodelat i compactat i els Plans.

  • Portafolis que es centra en les Pàgines (antigues Vistes) i queda desglossada en 4 pestanyes: Pàgines, amb la llista de títols i descripcions, Col·leccions també amb la llista de col·leccions, Comparteix una pàgina amb la llista de Pàgines i des d'on es donen o canvien els permisos d'accés i finalment Exporta des d'on exportar el contingut de l'eportafolis.    La creació i edició de les Pàgines és ara més fàcil perquè tenim totes les accions necessàries disposades en pestanyes: Edita el contingut, Edita el Títol i la descripció, Edita la disposició (molt senzill i visual canviar el nombre o disposició de les columnes), Mostra la pàgina (la previsualitza) i Comparteix, pestanya des d'on editar els permisos.  • Grups és la part on menys novetats hi ha, potser perquè ja estava prou desenvolupada. Només citar dues pestanyes, la de Pàgines compartides, on queden reflectits els comentaris apareguts en pàgines compartides amb l'usuari, i Temes, una altra pestanya des d'on es monitoritzen els fòrums dels diferents grups a què pertanyem:

En voleu veure una col·lecció?
Publica un comentari a l'entrada