dimecres, 26 de desembre del 2018

Atom i github

Llista d'accions a executar per treballar amb Atom directament sobre un repositori a Github


Qüestions prèvies:

 1. El paquet GitHub for Atom ja ve instal·lat al Core des de la versió 1.8.
 2. Caldrà posar-lo en comunicació amb GitHub perquè aquest ens doni un "token", una clau d'accés, per permetre que Atom faci els commits a GitHub.

Inici d'un repositori

En local

 1. Creem el directori al nostre ordinador
 2. Amb Atom creem el fitxer README.md L'editor ens identificarà que estem escrivint el markdown de Github

A GitHub

 1. Creem un nou projecte
 2. Inicialitzem git en el directori en local i fem el primer commit:

touch README.md 
git init 
git add README.md 
git commit -m "Escrivim un comentari" 
git remote add origin https://github.com/jqueralt/NomDelRepositori.git 
git push -u origin master

en la darrera acció ens demanarà el nom d'usuari de GitHub i la contrasenya, les escrivim i puja el fitxer a GitHub

Tornem a Atom i des del menú Packages cliquem a GitHub: això obre dos nous panells, un per veure els commits que fem i pujar-los i l'altre per veure en quina branca del repositori som:


En el panell Git podem veure:
 1. Els fitxers que han canviat i encara no s'han desat.
 2. Els fitxers que estan a punt de ser estatjats.
 3. L'espai per escriure el comentari del commit
 4. Botó per fer el commit (=push)
 5. Els commits que ja s'han fet.
En el panell GitHubb veiem:


Quan desem algun canvi en un document i cliquem el botó Commit to master caldrà, però, que toquem a la barra inferior per fer push i pujar els canvis a GitHub:Trucs per GitHub

 1. Crear un fitxer .gitignore que fa que git ignori fitxers del directori (no en faci el seguiment)  amb determinades extensions. Serveix perquè git faci el seguiment només dels fitxers amb contingut. Doneu un cop d'ull a un exemple de .gitignore per a projectes LaTeX.
 2. No fer un commit cada cop que es desa el document. Val la pena fer-ho només al final d'una sessió de treball o d'un canvi molt important.